2% z dane

Bežecký klub Stará Ľubovňa
Sídlo : Nám. Gen. Štefánika 3 , 06401 Stará Ľubovňa

Právna forma : občianske združenie
IČO : 42084121
DIČ : 2022675226
Bankové spojenie : SK48 0200 0000 0025 0056 6157

Miroslav Dic

Tel.: 0903 393 167

Email: info @ bksl . sk

Vážení športoví priatelia,

Zákon o daniach z príjmov nám ponúka možnosť získavať financie z iných zdrojov. Týmto zdrojom sú aj 2 % Vašej zaplatenej dane z príjmov. Na to stačí, aby ste sa Vy rozhodli, že poukážete nášmu klubu 2 % z Vašej už zaplatenej (alebo zrazenej) dane z príjmov.

 

AKO TO UROBIŤ?

1. STE ZAMESTNANEC, mesačne Vám zamestnávateľ zráža preddavok na daň z príjmu.

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane na Bežecký klub Stará Ľubovňa. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

2. MÁTE PRÍJMY NA ZÁKLADE ŽIVNOSTI, KONCESIE, INÉHO AKO ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA, INEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, alebo IDE O PRÁVNICKU OSOBU (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., družstvo a pod.)

  • v daňovom priznaní uvediete názov, sídlo a IČO nášho občianského združenia, tak, ako je uvedené na liste Vyhlásenie.

UPOZORNENIE !

 • výška 2 % z dane z príjmov fyzických osôb musí byť minimálne 3,32 €
 • 2 % z dane môže poukázať fyzická osoba len v prospech jednej právnickej osoby.
 • používajte vzory priložených tlačív (potvrdenie, vyhlásenie), ktoré boli vydané v Oznámení Ministerstva financií SR.

Na záver by sme sa Vám v mene všetkých členov Bežeckého klubu Stará Ľubovňa chceli poďakovať za finančnú podporu, ktorú ste sa rozhodli nám venovať. Chceli by sme Vás ubezpečiť, že tieto finančné prostriedky budú použité v súlade so zákonom na splnenie snov a cieľov našich mladých karatistov.

Miroslav Dic

Vzory tlačív na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do 2% zalpatenej dane

 

     kupele cerveny klastor  agrokarpaty plavnica elixir  

Horska zachranna sluzba

lms_logo_tn

kupele cerveny klastor

bieg vierchami

logo-wustenrot