Propozície - 20. ročník Malého pieninského maratónu

REGISTRÁCIA Z DÔVODU NAPLNENIA STAVOV V REKORDNOM ČASE ZASTAVENÁ

 

USPORIADATEĽ : Bežecký klub Stará Ľubovňa , KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, Obec Červený Kláštor, Štátne lesy TANAPU, Občianske združenie Zamagurie, Horská záchranná služba

 

TERMÍN : sobota 15.9.2018

 

PRIHLASOVANIE : je možné výlučne online cez tento formulár v termíne do 10.9.2018 (najneskôr). Počet účastníkov je limitovaný a prihlasovanie môže byť ukončené aj skôr pri naplnení počtu !!! Prihláška je platná až po zaplatení štartovného na účet BKSL číslo : SK48 0200 0000 0025 0056 6157, SWIFT/BIC: SUBASKBX,  v.s.: dátum narodenia (DDMMRRRR), správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Vašu registráciu si môžete preveriť po uhradení štartovného na tomto odkaze.

 

UBYTOVANIE : zvýhodnená ponuka pre účastníkov na www.smerdzonka.sk

 

ŠTARTOVNÉ :

10 € ( zahŕňa medailu, štartovné číslo, občerstvenie, tombolu a funkčné tričko k 20. výročiu MPM)

 

 

PREZENTÁCIA : v areáli KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka od 7.00 – 9.00 hod.

ŠTART: 9.30 hod.

TRAŤ: 18 KM - povrch trate je kombináciou pevnej lesnej cesty a asfaltu a vedie prielomom rieky Dunajec

KATEGÓRIE :

- ženy 18 km

- muži 18 km

- štafety dvojčlenných tímov 9 + 9 km ( každý bežec hradí štartovné samostatne )

- Nordic Walking  ženy 18 km

- Nordic Walking  muži 18 km

 

VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV : do 30 min . po ukončení bežeckej časti

CENY : pre účastníkov je pripravená tombola

 

UPOZORNENIA :

1. Účastníci štartujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov.

2. Podmienky NW: a) dodržiavanie správnej techniky pri chôdzi NW; b) použitie NW palíc (nie trackingové) - kontrola pred štartom.

3. Počet účastníkov je limitovaný

4. Organizátori umožnia vo výnimočných prípadoch prihlásenie v deň preteku.

 

     kupele cerveny klastor Horska zachranna sluzba agrokarpaty plavnica elixir

lms_logo_tn

kupele cerveny klastor

bieg vierchami

logo-wustenrot