Propozície - 21. ročník Malého pieninského maratónu

 

21. ROČNÍK - MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN 2019
Memoriál Bohuša Ježíka

 

USPORIADATEĽ:  Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka, Obce Červený Kláštor a  Lechnica , PIENAP , Štátne lesy TANAPu, Malý pieninský maratón s.r.o., Horská záchranná služba

 

TERMÍN: 15.9.2019 nedeľa

 

PRIHLASOVANIE: je možné výlučne online na www.pretekaj.sk v termíne od 6.5.2019 do 1.9.2019. Počet účastníkov je limitovaný a prihlasovanie môže byť ukončené aj skôr, po naplnení počtu účastníkov!!!!

 

Prihláška je platná  po uhradení  štartovného  na účet podľa pokynov pri registrácii platobnou kartou alebo bankovým prevodom.

Variabilný symbol: dátum narodenia,
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

 

ŠTARTOVNÉ:  

10 EUR (zahŕňa medailu, čelenku,štartové číslo,občerstvenie na trati a v cieli a tombolu).
Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia.

 

PREZENTÁCIA: Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka od 07:30-09:00 hod.

 

ŠTART:  9:30 hod. - Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka

 

TRAŤ: 18 km – povrch trate je kombináciou pevnej  lesnej cesty a asfaltu a vedie prielomom rieky Dunajec

LINK na profil trate

LINK na profil trate GARMIN CONNECT

 

KATEGÓRIE: ženy - beh 18 km, muži - beh 18km, štafety -beh dvojčlenných tímov 9+9 km 

Nie je kategória Nordic walking !!!

 

Organizátor umožní prechod prielomu chôdzou  pre nebežcov  a rodinných príslušníkov  9 km, ktorých dopraví na obrátku.

 

VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV: do  30 min po ukončení bežeckej časti

 

UPOZORNENIA: 

 

  1. Účastníci štartujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov
  2. Počet účastníkov je limitovaný.
  3. Organizátori umožnia vo výnimočných prípadoch prihlásenie v deň 
  4. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.
  5. Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície.
  6. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov je zakázané používať počas pretekov slúchadlá slúchadlá a akýkoľvek druh palíc.

 

Informácie:

 

lsimko@atlas.sk

 

     kupele cerveny klastor  agrokarpaty plavnica elixir  

Horska zachranna sluzba

lms_logo_tn

kupele cerveny klastor

bieg vierchami

logo-wustenrot